در حال بارگذاری ...

بازدید جناب آقای دکتر عبدی سرپرست محترم امور پردیس های استان اردبیل از پردیس بنت الهدی صدر

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید(97-96) جناب آقای دکتر عبدی سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان اردبیل از بخش های مختلف پردیس بنت الهدی صدر اردبیل بازدید نمودند. ایشان در این بازدید به بررسی امورات مربوط به هر بخش پرداخته و پیشنهادات لازم را ارائه نمودند. در پایان آقای دکتر عبدی در نشست صمیمی  با کلیه کارکنان دانشگاه در سخنانی به اهمیت ونقش دانشگاه در توسعه و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای وزارت آموزش و پرورش پرداختند و برای مجموعه کارکنان پردیس در راستای تحقق اهداف متعالی دانشگاه فرهنگ آرزوی توفیق نمودند.


نظرات کاربران